vi en

Tin nổi bật
  • Pause
  • Previous
  • Next
1/5
 

Học bổng Chính phủ Australia năm 2014

Học bổng Chính phủ Australia năm 2014

Cục đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT) thông báo, học bổng Chính phủ Australia năm 2014 sẽ bắt đầu nhận hố sơ trực tuyến vào ngày 1/2/2014 và hết hạn nộp hồ sơ vào ngày 31/3/2014.

Đọc thêm...

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc với các đại diện trường đại học hàng đầu của Úc

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao  làm việc với các đại diện trường đại học hàng đầu của Úc

Nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Sydney và Trường Đại học Melbourne trong việc đào tạo cán bộ có trình độ đại học, sau đại học ở nước ngoài theo Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được cử đi đào tạo đại học ở nước ngoài và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ trợ cấp đi học và công tác quản lý đối với người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh đã có các buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sydney và Trường Đại học Melbourne của Úc.

Đọc thêm...